tưới thanh long

  • Béc bọ nối ngoài

    Béc bọ nối ngoài

    Giá: 1,500 VNĐ
    Béc bọ nối ngoài dùng để tưới gốc cây ăn trái hoặc tưới các khu vực nhỏ. Một phương án tưới thực sự hiệu quả với chi phí rất thấp.
Top